Lexicon bij het online podium van de Nederlandse wijn

Een lexicon is een naslagwerk voor een specifiek vakgebied. Het behandelt op alfabetische volgorde en zo compact mogelijk de kernbegrippen en vaktermen. Een lexicon lijkt op een encyclopedie, maar is minder algemeen. Dit lexicon bevat kernbegrippen en vaktermen die voorkomen op het online podium van de Nederlandse wijn. In die zin kan het ook gebruikt worden als een verklarende woordenlijst.

A

B

Blend – Letterlijk: mengeling. In de wijnwereld verwijst blend naar een wijn waarin diverse druivenrassen vermengd zijn. In het Frans: cuvée.

C

Cuvée – Meerdere betekenissen:

  1. Een menging van diverse druivenrassen. In het Engels: blend.
  2. Met name in Duitsland: ambitieuze blend van diverse druivenrassen.
  3. In Frankrijk: beste wijn van een producent.
  4. In Frankrijk: eerste en beste sap uit de pers bij de productie van mousserende wijnen

D

E

F

G

H

Hybride – Algemeen: nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken. In de biologie is een hybride het resultaat van de voortplanting van planten of dieren met een verschillend genotype. We spreken dan over een kruising of bastaard. Het doel van een kruising tussen 2 planten is de kwalitatieve verbetering van de eigenschappen.
In de wijnwereld verwijst hybride naar een kruising tussen 2 druivenrassen van verschillende soorten. Er klinkt in de aanduiding hybride in de beleving van gebruikers van nieuwe druivenrassen een denigrerende ondertoon door. Hybride rassen rijpen vroeg en hebben een hogere resistentie tegen plantenziektes. De eerste generaties hybrides vertoonden weinig overeenkomst met de Vitis vinifera, de stamvader van de klassieke wijndruif. En de kwaliteit was matig. De jongste generaties worden door de Vitis International Variety Catalogue (VIVC) en Union for the Protection of new Varieties of plants (UPOV) erkend als rassen van de soort Vitis vinifera. En de regelgeving van het Office International de Vin et vigne (OIV) bepaalt dat ze gebruikt kunnen worden voor wijnen met een Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) of Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB). Zie ook: PIWI.

I

J

K

L

M

Monocépage – Een wijn van 1 druivenras. Bij een monocépage wordt de naam van de druif meestal op het etiket vermeld, zoals cabernet sauvignon. De wijnwetgeving in sommige landen staat toe dat een monocépage voor een (klein) deel ook andere druivenrassen bevat.

N

O

P

PIWI – Afkorting van het Duitse Pilswiederstandsfähig. Dat betekent: schimmeltolerant. PIWI verwijst naar een kruising tussen 2 druivenrassen van verschillende soorten. De aanduiding is geïntroduceerd als alternatief voor hybride. In deze aanduiding klinkt in de beleving van gebruikers van nieuwe druivenrassen namelijk een denigrerende ondertoon door. Zie ook: Hybride.

Q

R

S

T

Terroir – Letterlijk: bodem. Het terroir van een wijngaard is het samenspel tussen de natuurlijke factoren die een rol spelen bij het maken van wijn: kllimaat, bodem, ligging en druivenras. De wijnmaker heeft invloed op dit samenspel door zijn interventies tijdens het productieproces. In de wijngaard en in de kelder. Daarom maakt hij ook deel uit van het terroir.

U

V

Vinificatie – In 1 woord: wijnbereiding. In 1 zin: het hele proces om van druiven wijn te maken, inclusief alle handelingen van de wijnmaker.

W

X

Y

Z